A D M A C  
F O R M U L A T I O N S

Topical Range

Aclomax Power

Diclofenac Diethylamine 1.16% w/w + Linseed Oil 3.0%w/w + Menthol 5.0% w/w + Methyl Salicylate 10.0%w/w

  • Packing 30gm

Trizole-B

Beclomethasone Dipropionate 0.025% w/w + Neomycin Sulphate 0.5% w/w + Clotrimazole 1.0% w/w

  • Packing 10gm

DERMABENZ-K5

Ketoconazole + Tolnaftate + NeomycinSulphate + Idochlorohydroxyquinoline + Clobetasol Proprionate

  • Packing 20gm